ananta medicare
НЕСКІНЧЕННА ТУРБОТА ПРО ВАШЕ ЗДОРОВ'Я
Україна
Україна
Спеціалістам

НОВІ МОЖЛИВОСТІ У ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА ДИСЦИРКУЛЯТОРНУ ЕНЦЕФАЛОПАТІЮ, ЗУМОВЛЕНУ МЕТАБОЛІЧНИМ СИНДРОМОМ

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, проблема цереб ро вас ку ляр них захворювань (ЦВЗ) стає найбільш актуальною проблемою клінічної медицини, що пов’язано з постарінням населення планети та збільшенням поширеності в популяції населення чинників ризику ЦВЗ [1]. Як і в інших країнах світу, ця проблема актуальна і в Україні.

За останні 10 років кількість хворих на ЦВЗ у нашій країні зросла удвічі: наразі захворюваність перевищує 8200 випадків на 100 тис. населення,що пояснюється збільшенням питомої ваги як інсультів,так і хронічних форм цереб ро вас ку ляр них порушень. На сьогодні в Україні на ЦВЗ різного ступеня важкості хворіють понад 2,5 млн осіб.Щороку в країні відбувається майже 100 тис. нових випадків інсульту. У структурі ЦВЗ 4—5 % займають гострі стани, решта — 95—96 % — хронічні порушення мозкового кровообігу.

Для позначення хронічних порушень мозкового кровообігу в клінічній практиці в нашій країні використовують термін з нозологічним змістом «дисциркуляторна енцефалопатія» (ДЕ) — повільно прогресуюче дифузне та вогнищеве ураження речовини головного мозку, зумовлене хронічним погіршанням мозковогокровообігу або епізодами гострих порушень останнього [3].

Читати далі ...

Задати питання