ananta medicare
НЕСКІНЧЕННА ТУРБОТА ПРО ВАШЕ ЗДОРОВ'Я
Україна
Україна
Спеціалістам

Азіклар - фолікулярна ангіна

Г.С. ПРОТАСЕВИЧ, О.І. ЯШАН, Д.В. БЕРЕГОВИЙ, Д.Д. БЕРЕГОВИЙ
(ТЕРНОПІЛЬ, ВОЛОЧИСЬК, УКРАЇНА)

 АНТИМІКРОБНЕ І ПРОТИЗАПАЛЬНЕ ЛІКУВАННЯ ФОЛІКУЛЯРНОЇ АНГІНИ У ДОРОСЛИХ

Ангіна ― інфекційне захворювання, що характеризується вираженим запаленням піднебінних мигдаликів. Виділяють катаральну, фолікулярну і лакунарну ангіни. Одна з первинних ангін ― фолікуля­рна ― перебігає тяжче від катаральної і дещо легше від лакунарної. Для лікування фолікуляр­ної ангіни застосовують різні засоби загальної імісцевої дії. Ми застосували препарат Азиклар компанії Аnantа Меdісаге (Великобританія) як антимікробний і протизапальний засіб при лікуванні фолікулярної ангіни у дорослих.

Азиклар (кларитроміцин) є 14-членним напівсинтетичним макролідним антибіотиком, що має унікальні фармакодинамічні та фармакокінетичні властивості. Механізм дії цього препарату пов'язаний з порушенням син­тезу білка в клітинах чутливих мікроорганізмів. Азиклар має широкий спектр антибактеріальної активності щодо типових і ати­пових збудників та «збалансований» ефект, виявляючи активність протипатогенів, які мають як поза-, так і внутрішньо­клітинну локалізацію. Азиклар, крімантибактеріальної, проявляє неантибактеріальну актив­ність ‒ імуномодулювальну, про­тизапальну, мукорегулювальну дію. Азиклар випускається в таб­летках по 250 мг і 500 мг № 10. В оториноларингології Азиклар показаний при гос­трому фарингіті (тонзиліті), викликаному S. руоgеnеs, гострому синуситі, викликаному S. рneumoniае, Н. іnfluenzае, М. саtаrrhаlis, гостро­му середньому отиті, викликаному S. рneumoniае,Н. іnfluenzае, М. саtаrrhаlis. Застосовується в наступних дозах: при гострому фарингіті (тонзиліті) по 250 мг 2 рази на день, протягом 10 днів; при гострому синуситі по 250 мг – 500 мг 2 рази на день протягом 7-14 днів; при гострому середньому отиті по 500 мг 2 рази на день протягом 7-10 днів.

Під нашим спостереженням знаходилось 38 хворих на фолікулярну ангіну віком від 22 до 43 років. Хворі скаржились на головний біль, підвищення температури тіла в межах 38,0-39,0⁰С, сильний біль при ковтанні. Часто спостерігалась іррадація болю у вухо, підвищена салівація.

При фарингоскопії відмічали розлиту гіперемію та інфільтрацію м’якого піднебіння і піднебінних дужок, збільшення і гіперемію мигдаликів, наявність на їх поверхні жовтавих чи жовтаво-білих крапок (нагноєних фолікулів мигдаликів). В мазках з носа і зіва паличок Лефлера не знайдено.

Хворі були розподілені на 2 групи ― основну і контрольну. В основну групу входило 28 хворих, в контрольну ― 10. Групи були співставлені за віком і перебігом захворювання. Пацієнти основної групи отримували Азиклар і загальноприйняте лікування, контрольної ― тільки загальноприйняте лікування. Азиклар призначали внутрішньо по 1 таблетці (250 мг) двічі на день протягом 10 днів.

Критеріями оцінки ефективності лікування були: суб’єктивна оцінка терапії хворими (вплив на головний біль, вплив на біль у горлі при ковтанні), фарингоскопічна картина (колір, консистенція слизової оболонки м’якого піднебіння і піднебінних дужок, величина і колір мигдаликів, відсутність на їх поверхні нагноєних фолікулів), температура тіла.

При аналізі результатів лікування відмічено більш інтенсивний регрес симптомів захворювання у пацієнтів основної групи. Так, всі хворі з цієї групи вказували на зникнення головного болю, 26 із 28 ― на зникнення, 2 ― на зменшення болю у горлі при ковтанні (на 5-6-й день лікування). У пацієнтів контрольної групи ці показники були значно нижчими.

Нормалізація фарингоскопічної картини настала на 5-й день лікування у 25 хворих основної групи. Слизова оболонка м’якого піднебіння і піднебінних дужок у них мала рожевий колір, нормальну консистенцію, мигдалики мали звичайну величину і колір, нагноєні фолікули були відсутні. В контрольній групі нормалізацію фарингоскопічної картини відмічали на 5-6-й день лікування у 7 із 10 хворих.

Температура тіла нормалізувалась на 5-й день лікування у всіх хворих основної групи. В контрольній групі нормалізація температури тіла на 5-й день лікування настала тільки у 7 пацієнтів. Переносимість препарату Азиклар (кларитроміцин) у вісх пацієнтів була доброю, побічних ефектів та інших небажаних явищ не спостерігалось у жодного хворого.

Таким чином, застосування препарату Азиклар в лікуванні фолікулярної ангіни у дорослих виявилось ефективним. На підставі отриманих результатів можна рекомендувати препарат Азиклар для загального лікування фолікулярної ангіни у дорослих як антимікробний і протизапальний засіб.

Задати питання