Ananta Medicare
logoУкраїна
НЕСКІНЧЕННА ТУРБОТА ПРО ВАШЕ ЗДОРОВ'Я
  • fb
  • vk
  • ok
  • inst
  • ok
Пошук

Спецiалiстам

Аторвастатин в корекції дисліпідемії у пацієнтів із хронічною хворобою нирок ІІ і ІІІ стадії, зумовленою цукровим діабетом 2-го типу у поєднанні з ішемічною хворобою серця
Аторвастатин в корекції дисліпідемії у пацієнтів із хронічною хворобою нирок ІІ і ІІІ стадії, зумовленою цукровим діабетом 2-го типу у поєднанні з ішемічною хворобою серця

Зараз у світі спостерігається чітка тенденція до зростання кількості осіб із хронічною хворобою нирок (ХХН). Одним з найактуальніших завдань сучасної нефрології є запобігання та/чи максимальне віддалення настання термінальної стадії ХХН. За результатами багатьох популяційних та епідеміологічних досліджень, навіть ранні субклінічні порушення функції нирок є незалежними факторами ризику розвитку кардіоваскулярних ускладнень і значно підвищують ризик появи ішемічної хвороби серця (ІХС), серцевої недостатності, артеріальної гіпертензії (АГ) у цієї категорії хворих (Sarnak M.J. et al., 2003).

Читати далі
Новi можливостi фiтотерапевтичноi корекцii розладiв сну
Новi можливостi фiтотерапевтичноi корекцii розладiв сну

Проблема стресу і стрес-залежних захворювань є однією з провідних у сучасній медицині. Особливої актуальності набуває патологічний вплив тривалого, хронічного психоемоцій-ного стресу, що лежить в основі формування різноманітних «хвороб цивілізації», серед яких провідне місце належить неврозам і психосоматичній патології. Одним з найважливіших симптомів, який супроводжує згадані патологічні стани – порушення сну

Читати далі
Досвід застосування комбінованих фітопрепаратів в лікуванні захворювань дихальних шляхів
Досвід застосування комбінованих фітопрепаратів в лікуванні захворювань дихальних шляхів

За матеріалами: Дудник В.М., Морозова І.В., Шаламай М. О., Вижга Ю.В. Досвід застосування комбінованих фітопрепаратів у лікуванні захворювань дихальних шляхів // ВІСНИК ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. - 2018. - Т.22, №1.

Читати далі
Особливості впливу диференційованої цукрознижувальної терапії на показники вуглеводного обміну та інсулінорезистентності у хворих на цукровий діабет 2-го типу з надмірною масою тіла та ожирінням
Особливості впливу диференційованої цукрознижувальної терапії на показники вуглеводного обміну та інсулінорезистентності у хворих на цукровий діабет 2-го типу з надмірною масою тіла та ожирінням

Проведено аналіз антропометричних даних та лабораторних показників (маркера інсулінорезистентності – індексу HOMA-IR, глікемії натще, рівня глікозильованого гемоглобіну – НbА1с) у хворих з діагнозом цукровий діабет (ЦД) 2-го типу середньої тяжкості в стадії декомпенсації (60 осіб). Залежно від первинних лабораторних та антропометричних даних (рівень глікемії натще та індекс маси тіла – ІМТ) було сформо вано дві групи пацієнтів (по 30 осіб у групі) для початку диференційованої стартової цукрознижувальної терапії.

Читати далі
Проблема НПЗП гастропатій і їх лікування
Проблема НПЗП гастропатій і їх лікування

Метою дослідження було вивчити ефективність ІПП Паноцид® (пантоп разол 40 мл) компанії Ananta Medicare (Велика Британія) у лікуванні уражень гастродуоденальної зони, асоційованих з прийомом НПЗП.

Читати далі
Ефективність застосування Паноциду ® в лікуванні гастроезофагеальної рефлюксної хвороби
Ефективність застосування Паноциду ® в лікуванні гастроезофагеальної рефлюксної хвороби

Метою нашого дослідження стало вивчення ефективності ІПП –Паноцид® (пантопразолу 40 мг) компанії «Ananta Medicare Ltd.» (Великобританія) при терапії ГЕРХ.

Читати далі

Увага!

Даний розділ призначений виключно для фахівців в області охорони здоров'я.

Якщо ви не є фахівцем в галузі охорони здоров'я (лікарем, провізором або медичним працівником), вам не рекомендується відвідувати цей розділ. Підтверджуючи, що ви є фахівцем в галузі охорони здоров'я, ви погоджуєтеся з усіма наступними умовами користування цим розділом:

  • Даний розділ об'єднує в собі різного роду інформацію наукового та іншого характеру в області медицини і охорони здоров'я;
  • Даний розділ призначений для ознайомлення фахівцями в галузі охорони здоров'я з новими науковими дослідженнями і розробками в області медицини і охорони здоров'я;
  • Даний розділ також призначений для спілкування та обміну фахівцями в галузі охорони здоров'я професійним досвідом і знаннями.
  • Інформація, викладена в даному розділі, представлена виключно з ознайомчою метою, не носить рекламного характеру, і не може розглядатися як спосіб застосування;
  • Довідники лікарських препаратів, представлені в даному розділі, носять інформаційний, ознайомлювальний характер і містять виключно інформацію, що є офіційною інструкцією із застосування лікарського препарату.


Натискаючи ОК, Ви підтверджуєте, що є фахівцем в галузі охорони здоров'я