ananta medicare
НЕСКІНЧЕННА ТУРБОТА ПРО ВАШЕ ЗДОРОВ'Я
Україна
Україна
Спеціалістам

ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ КОМБІНОВАНИХ ФІТОПРЕПАРАТІВ У ЛІКУВАННІ ЗАХВОРЮВАНЬ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ

КЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

DOI: 10.31393/reports-vnmedical-2018-22(1)-09

УДК: 615.322:616.2-08-053

ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ КОМБІНОВАНИХ ФІТОПРЕПАРАТІВ У ЛІКУВАННІ ЗАХВОРЮВАНЬ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ

 

Дудник В.М., Морозова І.В., Шаламай М.О., Вижга Ю.В.

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова (вул. Пирогова, 56, м. Вінниця, Україна, 21018).

 

Відповідальний за листування:

e-mail: pediatric2@vnmu.edu.ua

Статтю отримано 15 грудня 2017 р.; прийнято до друку 23 січня 2018 р.

 

Анотація. У статті розглянута проблема інтегрального ведення дітей різних вікових періодів з симптомом кашлю при гострих респіраторних вірусних інфекціях. Відображені сучасні підходи використання препаратів рослинного походження при симптомі кашлю в практиці лікаря-педіатра. На базі Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні було проведено вивчення доцільності призначення та ефективності рослинного сиропу Гамма при захворюваннях дихальних шляхів у 50 дітей, віком від 2 до 15 років, які знаходилися на стаціонарному лікуванні в інфекційно-діагностичному боксованому відділені з симптомом кашлю. Проведено аналіз результатів використання багатокомпонентного рослинного сиропу Гамма у пацієнтів з кашлем при вірусних інфекціях респіраторного тракту з оцінкою його динаміки. Аналізувалися тривалість періоду та якісні зміни кашлю, а саме: частота, кількість та якість мокротиння, зміна якості життя та вплив на сон дитини. Ефективність сиропу Гамма оцінювалась шляхом порівняння основної групи пацієнтів та контрольної. У 92% пацієнтів основної групи на 7 день хвороби кашель повністю зник, у порівнянні з контрольною групою - 52%. Це свідчить про позитивний вплив препарату на клінічні прояви хвороби, продукцію мокротиння, його в'язкість та загальне покращення дренажної функції бронхо-легеневої системи. Використання рослинного сиропу Гамма засвідчило достатню клінічну ефективність у якості муколітичного, бронхолітичного, відхаркуючого засобу, що пом'якшує подразнення в горлі у дітей з симптомом кашлю при комплексному лікуванні захворювань респіраторної системи.

Ключові слова: гострі респіраторні вірусні захворювання, сироп Гамма, діти.

 

Вступ

Гострі респіраторні вірусні захворювання залишаються найбільш розповсюдженими інфекціями в структурі хвороб органів дихання, що відображається на загальному рівні захворюваності, а також мають вплив на показники летальності. За даними ВООЗ, щорічно 90% населення щонайменш один раз на рік хворіють на респіраторну інфекцію вірусної етіології. В Україні, протягом епідемічного сезону, хворіють на гостру вірусну інфекцію біля 68% дітей. Велика група вірусних інфекцій характеризується значною поширеністю, поліорганністю уражень органів - мішеней та частою мінливістю застосованих лікувальних заходів та стратегій. У дітей молодшого віку ймовірність розвитку ускладнень, які можуть виникнути при вірусних інфекціях до 65%, тому потребує від батьків своєчасного звернення до лікаря-педіатра та при необхідності стаціонарного лікування.

 Одним з симптомів вірусної та бактеріальної інфекції дихальних шляхів є кашель. Велика кількість різних патологічних станів і захворювань супроводжується кашлем, який може бути гострим, підгострим і хронічним. У ряді випадків кашель має алергічний ґенез та крім загальних факторів, які його викликають, не можливо виключити іррітативні, а саме механічні, термічні, хімічні. Як правило, лікар має справу з комбінацією різних чинників, які зумовлюють появу кашлю. Вірусне ураження дихальних шляхів не виключає виникнення бактеріальних ускладнень, що обумовлюють ступінь важкості перебігу основного захворювання. Вірогідність розвитку бактеріальних ускладнень з боку дихальних шляхів більша у дітей раннього віку. Анатомо-фізіологічні особливості респіраторного тракту дітей, транзиторні вікові особливості імунної відповіді на будь-який чинник становлять основні причини частих захворювань органів дихання та імовірний розвиток ускладнень.

 Симптом кашлю має складний механізм розвитку, в першу чергу, обумовлений порушенням мукоциліарного транспорту. Незалежно від ґенезу уражень дихальних шляхів, клінічним проявом є саме наявність кашлю та порушення відходження мокротиння.

Але треба зазначити, що кашель є і фізіологічним захисним рефлексом, який виникає внаслідок подразнення слизової оболонки бронхіального дерева та передачі нервових імпульсів у кашльовий центр, що призводить до очищення та відновлення прохідності дихальних шляхів. Порушення утворення та евакуації бронхіального секрету є основним фактором розвитку запального процесу при захворюваннях бронхіального дерева. Запальний процес слизової оболонки трахеї, бронхів супроводжується гіперпродукцією слизу та зміною складу трахео-бронхіального секрету, в першу чергу, підвищується концентрація муцинів, що призводить до збільшення в'язкості мокротиння. Порушується основна дренажна функція бронхів та загальна респіраторна функція легень, що спричиняє розвиток бронхіальній обструкції. Кашель виникає внаслідок порушення дренажної функції бронхіального дерева, однак має допоміжну роль, на відміну від мукоциліарного кліренсу. Тому, кашель це циклічний прояв запального процесу як у верхніх, так і в нижніх відділах всього респіраторного тракту, включаючи плевру.

Слід відзначити, що у зв'язку з анатомо-фізіологічними особливостями кашльовий рефлекс у дітей раннього віку знижений, тому при захворюваннях бронхо-легеневої системи кашель може бути відсутній, але сам рефлекс сприяє появі у клінічному перебігу хвороби синдрому зригування, блюванню, відмови від їжі. У дітей старшого віку основною складовою обструктивного синдрому є бронхоспазм, поєднаний з наявністю в'язкого мокротиння, що необхідно враховувати при призначенні протикашльової терапії.

Вивчення основних механізмів виникнення кашлю у дітей дозволяє визначити оптимальний варіант медикаментозної терапії, яка направлена, в першу чергу, на розрідження мокротиння, стимуляцію виведення бронхіального секрету та регідратацію слизової оболонки дихальних шляхів .

Трансформація кашлю від сухого непродуктивного до вологого продуктивного є метою лікарської тактики. Продуктивний кашель корисний симптом, так як з мокротинням виводяться бактеріальна флора, секрет бронхіальних залоз та нейтрофільні лейкоцити. Сухий кашель у дітей неприємний симптом, що не приносить полегшення загального стану, особливо при нападах, подразнюючи дихальні шляхи. Лікарю-педіатру необхідно дотримуватись індивідуального підходу до кожного випадку появи кашлю, враховуючи особливості основних секреторних порушень дихальних шляхів. Тому, протикашльові засоби повинні ефективно стимулювати продуктивний кашель та переводити сухий в продуктивний вологий, мати приємний смак, натуральне походження, а також мати позитивний досвід використання в практиці лікаря.

До 90% випадків лікування буде мати позитивну динаміку, якщо вчасно встановлена етіологія захворювання. Це дозволяє лікарю індивідуально підібрати протикашльовий препарат та весь комплекс лікувальних заходів в цілому.

Таким чином, при виборі протикашльового засобу необхідно встановити клінічний діагноз, визначити провідний синдром захворювання, оцінити характер кашлю та бронхіального секрету, його продуктивність, інтенсивність, наявність або відсутність бронхоспазму.

Мета роботи - вивчення доцільності призначення та ефективності рослинного сиропу Гамма у складі комплексної терапії при захворюваннях дихальних шляхів у дітей.

 

Матеріали та методи

На базі Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні було проведено вивчення доцільності призначення та ефективності рослинного сиропу Гамма у складі комплексної терапії при захворюваннях дихальних шляхів у 50 дітей, віком від 2 до 15 років, які знаходилися на стаціонарному лікуванні в інфекційно-діагностичному боксованому відділені з симптомом кашлю.

Серед загальної кількості хворих дітей співвідношення статі відповідно 58% - дівчата, 42% - хлопчики.

 Розподіл за віковою категорією вказав, що переважала група дітей віком від 2 до 5 років - 62%, 38% - діти віком старше 6 років.

 У кожному випадку проводилася оцінка часу виникнення кашлю, зміни його характеру від сухого до продуктивного, зменшення інтенсивності та часу клінічного одужання.

Ступінь важкості стану дітей розцінювався як важкий у всіх пацієнтів на момент надходження у стаціонар та був зумовлений інтоксикаційним синдромом, вираженими катаральними явищами, ознаками обструкції дихальних шляхів, локальними аускультативними і перкуторними змінами з боку легень, лабораторними показниками. Респіраторний синдром,який виникає на початку гострого запалення дихальних шляхів, мав місце у 96% хворих дітей, обумовлений підвищеною в'язкістю секрету бронхів, недостатньою активністю миготливого епітелію.

Всі діти були поділені на 2 групи. Основна група (25 дітей) на фоні базового лікування гострої вірусної інфекції призначався сироп Гамма у віковій дозі протягом перебування у стаціонарі. Контрольній групі (25 дітей) на фоні базового лікування не призначався сироп Гамма.

Діти до 6 років приймали по 2,5 мл сиропу 3 рази на добу, від 6 до 12 років - по 5 мл 3 рази на добу, діти з 12 років - по 10 мл 3 рази на добу. За дітьми проводилося клініко-лабораторне спостереження з ретельним вивченням динаміки кашлю.

Ефективність проведеного лікування з застосуванням препарату Гамма оцінено за клінічними і лабораторними показниками. Для оцінки ефективності сиропу Гамма виділяли наступні критерії: дуже високу ефективність, високу, задовільну та низьку. Дуже висока ефективність - зменшення частоти та інтенсивності з 2-3 дня від початку прийому, повне припинення кашлю і хрипів через 5 днів. Висока - повне припинення кашлю і хрипів через 7 днів від початку прийому. Задовільне - повне припинення кашлю і хрипів через 10 днів.

Дослідження було відкритим з урахуванням проінформованості і згоди батьків, оцінки ризику шкоди та користі, відповідно до основних принципів Хельсенської декларації щодо біомедичних досліджень.

Результати. Обговорення

 Нами проведена оцінка ефективності використання сиропу Гамма, який представлений комбінацією біологічно активних речовин екстрактів лікарських рослин.

На даний час відомо багато препаратів, які використовуються для лікування кашлю, але з метою нормалізації саме мукоциліарного кліренсу успішно застосовуються препарати рослинного походження, що доведено не тільки традиційним клінічним досвідом, але і результатами сучасних фармакологічних досліджень. Застосування ліків природного походження у педіатричній практиці, особливо у дітей у віці до 6 років, займають особливо важливе місце саме тому, що створенні на основі природної рослинної сировини. За даними професора О.Е. Абатурова, перевагою фітофармакології перед сучасними синтетичними препаратами є полівалентність дії фітокомпонентів, ефективність монотерапії, сумісність з іншими лікарськими засобами синтетичного походження, безпека при застосуванні.

Препарати рослинного походження відзначаються вмістом у них великої кількості біологічно активних речовин (алкалоїдів, глікозидів, фітонцидів, ефірних масел, дубильних речовин, смол), які обумовлюють їх фармакологічну дію, а саме: протиалергічну, протизапальну, противірусну, цитопротекторну, антиоксидантну. Протизапальна дія фітопрепаратів обумовлена здатністю гальмування медіаторів запалення (простогландинів, лейкотрієнів), активізацією нейтрофілів, Т- та Влімфоцитів, макрофагів. Тому, при виборі протикашльових фітопрепаратів враховують основні механізми їх дії, направлені на видаленні бронхіального секрету з дихальних шляхів за рахунок зниження його в'язкості.

Рослинний сироп Гамма повністю відповідає вимогам, які пред'являються до протикашльових засобів, а саме: стимулює збільшення секреції та його в'язкості, тим самим мокротиння швидше евакуюється з дихальних шляхів. Крім того, має в'яжучу дію на слизові оболонки дихальних шляхів та сприяє зменшенню частоти кашльових рухів. Унікальність дії сиропу Гамма полягає в комбінації "Два в Одному": рослинний сироп Гамма надає дію як на продуктивний, "вологий", так і на сухий кашель. У складі рослинного сиропу Гамма містяться екстракти 12 лікарських рослин. Базилік має в своєму складі дубильні речовини, ефірну олію, камфору, ліналоол, цинеол, які пришвидшують процес загального видужання за рахунок нормалізації мікроциркуляції, внаслідок чого зникають гіпоксичні зміни. Крім того, базилік сприяє усуненню таких симптомів, як біль та першіння в горлі. Велика кількість євгенола у складі ефірних масел базиліку обумовлює антибактеріальну, жарознижуючу, знеболюючу дії. Листя Адатоди судинної містить алкалоїди, похідні хіназоліну, ефірну олію. З листя Адатоди був виділений алкалоїд вазіцин, який при метаболізмі в організмі людини утворює активний метаболіт амброксол, що в свою чергу має виражену відхаркувальну дію. Рослина має протизапальну, відхаркувальну, діуретичну та протиастматичну дії. Корінь Солодки голої містить сапоніни, гліциризин, гліциризинову кислоту, які обумовлюють відхаркувальну, антиалергічну, протизапальну, спазмолітичну дії. До складу плодів Перцю Чорного входять алкалоїди групи піперидина, що мають високу бактерицидну активність, а також відхаркувальну, знеболюючу, сечогінну, протизапальну дії. Кореневище Імбиру містить лецитин, вільні жирні кислоти, які забезпечують протизапальну, відхаркувальну, спазмолітичну дії. Плоди Терміналії Белерики за рахунок наявності у складі гідролізованих дубильних речовин, галової й елагової кислот надають жарознижувальну та в'яжучу дії. Плоди Перцю Кубеби містять великий відсоток лігнанукубебіну, гумміноподобної кислоти, камфори, ментолу, що обумовлює відхаркувальну дію. Плоди Зизифуса містять флавоноїди, сапоніни, слиз, вітаміни А, В, аскорбінову кислоту, а також протеїн, цукор, жирне масло та мають тонізуючу, заспокійливу, седативну дії. Галли Фісташок за рахунок таніну, галової кислоти сприяють відхаркувальному, седативному та тонізуючому ефекту при захворюваннях дихальних шляхів. Корінь Гедіхія Колосистого містить білкові речовини, смолу, камедь, органічні кислоти, ефірну олію. Тому застосовується при простудних захворюваннях, а також використовуються як тонізуючий засіб. Кореневища Куркуми Довгої, до складу якого входять ефірні масла, що містять сесквітерпени, жовті пігменти - куркуміноїди мають противірусну та імуномодулюючу дії, а також проявляє протизапальну і знеболюючу ефективність.

Склад сиропу Гамма зібраний таким чином, що максимально впливає на продукцію мокротиння та його в'язкість, легкість відходження. Таке поєднання рослинних компонентів робить сироп Гамма особливо ефективним у педіатричній практиці, так як активність одних рослинних компонентів доповнюється дією інших, спостерігається явище посилення дії.

Завдяки цим особливостям сиропу Гамма спостерігаються його універсальні властивості, що ефективно впливають на будь-який кашель: при продуктивному - стимулює розрідження і евакуацію мокротиння, сприяє оновленню пошкоджених слизових оболонок дихальних шляхів; при сухому - скорочує кількість кашльових рухів, переводить його в продуктивний, стимулює відходження мокроти, пом’якшує неприємні відчуття в горлі при сухому кашлі, має імуномоделюючі властивості, таким чином, посилює захисні властивості дитячого організму загалом. Не мало важливим є і те, що сироп не містить компонентів, які коригують смак, запах, колір.

Аналіз результатів застосування препарату Гамма у дітей свідчить, що у 23 (92%) дітей основної групи на 7 добу кашель повністю купувався, що підтверджує позитивний клінічний ефект препарату. При цьому у 12 (48%) дітей спостерігалася дуже висока клінічна ефективність, у 11 (44%) дітей - висока клінічна ефективність і задовільна ефективність - у 2 (8%) дітей.

У контрольній групі на 7 добу кашель повністю купувався у 13 дітей (52%), на 10 добу - у 22 (88%) дітей. Кашель продовжувався більше 10 днів у 3 (12 %) дітей.

Прийом сиропу Гамма призводив до більш швидкого зниження частоти і вираженості кашлю, вкорочення кашльового періоду в 1,5 рази, поліпшення аускультативної картини в легенях і нормалізації нічного сну.

У наших спостереженнях будь-яких ускладнень, пов'язаних із застосуванням сиропу Гамма не спостерігалося.

Позитивний клінічний ефект з застосуванням сиропу Гамма в схемі лікування захворювань дихальної системи поясняється його впливом на патогенетичні механізми виникнення кашлю.

 

Висновки та перспективи подальших розробок

 Застосування рослинного сиропу Гамма виявило високу клінічну ефективність в якості муколітичного, бронхолітичного, відхаркувального засобу, що пом'якшує подразнення в горлі у дітей з симптомом кашлю та може використовуватися як самостійний засіб, так і як допоміжний компонент в комплексному лікуванні захворювань респіраторної системи.

 Ефективність, безпека та зручність у дозуванні надають право його широко застосовувати в рутинній практиці лікаря-педіатра.

Список посилань

 1. Мизерницкий, Ю. Л. & Мельникова, И. М. (2013). Муколитическая и отхаркивающая фармакотерапия при заболевании легких у детей. Москва: Медпрактика-М.
 2. Делягин, В. М. & Быстрякова, Н. Ю. (1999). Антибактериальные и мукоактивные препараты. Москва: Алтус.
 3. Союз педиатров России. Международный фонд охраны здоровья матери и ребенка. (2002). Острые распираторные заболевания у детей: лечение и профилактика. Научно-практическая программа. Москва: Международный фонд охраны матери и ребенка.
 4. Клячкина, И. Л. (2007). Муколитические препараты при продуктивном кашле у больных хронической обструктивной болезнью легких. Consilium Medicum, 9 (3), 58- 62.
 5. Гринкевич, Н. И., Сафронич, Л. Н. (1983). Химический анализ лекарственных растений: учебное пособие для фармацевтических вузов. Москва: Высшая школа.
 6. Daly J. W. Book Review (2003). Alkaloids. Nature's Curse or Blessing By Manfred Hesse. Verlag Helvetica Chimica Acta, Zrich, Switzerland, and Wiley-VCH Weinheim, Germany. Journal of Medicinal Chemistry, 46 (5), 881.

References

 1. Mizernickij, Yu. L. & Melnikova, I. M. (2013). Mukoliticheskaya i otharkivayushaya farmakoterapiya pri zabolevanii legkih u detej. [Mucolytic and expectorant pharmacotherapy in children with lung disease]. Moskva: Medpraktika-M. - Moscow: Medpraktika-M.
 2. Delyagin, V. M. & Bystryakova, N. Yu. (1999). Antibakterialnye i mukoaktivnye preparaty. [Antibacterial and mucoactive preparations]. Moskva: Altus - Moscow: Altus.
 3. Soyuz pediatrov Rossii. Mezhdunarodnyj fond ohrany zdorovya materi i rebenka. (2002). Ostrye raspiratornye zabolevaniya u detej: lechenie i profilaktika. Nauchno-prakticheskaya programma. [Acute respiratory diseases in children: treatment and prevention. Scientific and practical program]. Moskva: Mezhdunarodnyj fond ohrany materi i rebenka - Moscow: International Fund for Mother and Child Protection.
 4. Klyachkina, I. L. (2007). Mukoliticheskie preparaty pri produktivnom kashle u bolnyh hronicheskoj obstruktivnoj boleznyu legkih. [Mukolytic preparations with productive cough in patients with chronic obstructive pulmonary disease.]. Consilium Medicum, 9 (3), 58-62.
 5. Grinkevich, N. I., Safronich, L. N. (1983). Himicheskij analiz lekarstvennyh rastenij: uchebnoe posobie dlya farmacevticheskih vuzov. [Chemical analysis of medicinal plants: a textbook for pharmaceutical universities]. Moskva: Vysshaya shkola - Moscow: High school. 6. Daly J. W. Book Review (2003). Alkaloids. Nature's Curse or Blessing By Manfred Hesse. Verlag Helvetica Chimica Acta, Zrich, Switzerland, and Wiley-VCH Weinheim, Germany. Journal of Medicinal Chemistry, 46 (5), 881.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задати питання