ananta medicare
НЕСКІНЧЕННА ТУРБОТА ПРО ВАШЕ ЗДОРОВ'Я
Україна
Україна
Спеціалістам

ЕФЕКТИВНІСТЬ ФІТОКОМПЛЕКСУ АДРІУС® У ВІДНОВЛЕННІ КЛІНІКО-ЛАБОРАТОРНИХ ПОКАЗНИКІВ У ХВОРИХ ХРОНІЧНИМ АБАКТЕРІАЛЬНИМ ПРОСТАТИТОМ ТА ЕРЕКТИЛЬНОЮ ДІСФУНКЦІЄЮ

ЗА МАТЕРІАЛАМИ XVI МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «Бъдещите изследования – 2020» 15-22 лютого 2020 р. (м. Софія)

Россіхін В.В., Бухмін А.В., Осипов П.Г., Базаринський О.Г. Харківська медична академія післядипломної освіти; Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна  

 

Вступ. Хронічний простатит (ХП) посідає одне з перших місць за розповсюдженістю серед чоловічих хвороб [1-3], у 7-36% хворих він асоціюється із розладами статевої функції [4].

Проблема ХП й еректильної дисфункції (ЕД) полягає не тільки в широкій розповсюдженості, але й у низькій ефективності й одночасно витратності заходів лікування. Однією з основних причин хронізації запального процесу в передміхуровій залозі (ПЗ) є порушення гемодинаміки в ній, при цьому ХП розвивається незалежно від наявності або відсутності інфекції [5,6]. З цієї ж причини різко знижуються обмінні процеси в ПЗ, секреторна, інкреторна та моторна функції [7,8]. Порушення кровопостачання й дренування простатичних ацинусів призводять до зростання об’єму ПЗ та загострюють стаз в мікроциркуляторному руслі, що сприяє появі набряку, ексудації та міграції форменних елементів крізь судинну стінку [9]. Погіршення мікроциркуляції при ХП супроводжується венозним застоєм, гемореологічними зсувами, що сприяють нарощуванню гіпоксії та ішемії тканин статевих органів. Тканинна гіпоксія, в свою чергу, активує процеси вільнорадикального окислення ліпідів з утворенням високотоксичних мембраноушкоджувальних продуктів в ПЗ [10]. Важливою ланкою в патогенезі артеріогенної ЕД є ендотеліальна дисфункція, що розвивається в судинах, в тому числі й в кавернозних артеріях [11]. Істотну роль в патогенезі ХП й ЕД грають і центральні механізми судинної регуляції [12,13].

У зв’язку з цим при лікуванні хворих ХП та ЕД виникає необхідність застосування засобів патогенетичної спрямованості, що покращують кровоток в статевих органах, чинять антигіпоксичну, антиоксидантну та нейропротективну дії.

В розрізі вищесказаного особливого розгляду потребує фітокомплекс Адріус® (ФК Адріус®). ФК Адріус® призначений для нормалізації чоловічої статевої функції та застосовується для усунення дисфункціональних розладів репродуктивної сфери.

Діючі речовини ФК Адріус® представлені наступними екстрактами: екстракт коренів та листя вітанії снодійної (Withania somnifera) – 100 мг; екстракт плодів бобів оксамитових (Mucuna pruriens) – 90 мг; екстракт кореня спаржі гроновидної (Asparagus adscendens) – 80 мг; екстракт плодів якірців сланких (Tribulus terrestris) – 250 мг; йохімбіну гідрохлориду (Yohimbine HCl USP) – 2,5 мг; апілаку (Royal jelly) – 10 мг. Допоміжні речовини: тальк, натpію бензоат.

ФК Адріус® випускається в желатинових капсулах. Дія ФК Адріус® обумовлена його унікальним хімічним складом.

Корень та листя вітанії снодійної. Вітанія відома як один з найбільш активних афродизіаків. Вітанія посилює синтез тестостерону та покращує сперматогенез, а саме підвищує кількість сперматозоїдів та їх рухливість. Проявляє виражені антистресові властивості, усуваючи психогенні причини розвитку порушень статевої функції. Крім того, рослина має протизапальні, антиоксидантні, імуностимулюючі, хондропротекторні властивості. За рахунок антипроліферативної дії вітанія попереджує розвиток гіперпластичних процесів в передміхуровій залозі.

Екстракт плодів бобів оксамитових посилює лібідо, зменшує сперматорею, покращує утворення та якість сперми, а також діє як загальнозміцнюючий та тонізуючий засіб при еректильних розладах.
Крім того, рослина позитивно впливає на інші органи і системи організму за рахунок антиоксидантних, протидіабетичних, антихолестеринемічних, антидепресивних та протизапальних властивостей.

Екстракт кореня спаржі гроновидної використовують як афродизіак та при різноманітних еректильних розладах, таких як недостатність ерекції, передчасна еякуляція, відсутність статевого потягу.
Крім того, спаржа проявляє виражені адаптогенні та загальнозміцнюючі властивості.

Екстракт плодів якірців сланких має загальнотонізуючу дію, підвищує статевий потяг та рівень тестостерону, покращує роботу сечовидільної системи. Екстракт якірців має стимулюючий вплив на еректильну функцію та сперматогенез. Крім того, якірці сланкі проявляють антибактеріальну, протизапальну, антихолестеринемічну, антигіпертензивну та діуретичну дію.

Йохімбіну гідрохлорид – алкалоїд з кори дерева Corynanthe Yohimbe, що росте в Західній Африці.
Ефективний при еректильній дисфункції. Встановлено, що йохімбін нормалізує статеву функцію та здатність до коїтусу, що послаблені внаслідок стресу.

Апілак, або так зване бджолине маточне молочко, являє собою секрет, якій виробляється робочими бджолами та призначений для вигодовування бджолиних маток. Має достатньо багатий хімічний склад: білки, амінокислоти, поліненасичені жирні кислоти, ферменти, вітаміни, вуглеводи, мінерали. Вплив бджолиного молочка на статеву функцію характеризується підвищенням статевого потягу, зростанням рівня тестостерону та активності сперматозоїдів. Крім того, бджолине маточне молочко проявляє загальну тонізуючу дію, підвищує стійкість організму до стресів, стимулює обмін речовин. Важливим ефектом є зниження рівня холестерину в крові та покращення стану серцево-судинної системи при атеросклерозі.

Рекомендації до застосування ФК Адріус®: еректильна дисфункція (імпотенція); простатит (допоміжне лікування); чоловіче безпліддя (допоміжне лікування).

Метою роботи стало оцінювання ефективності застосування ФК Адріус® в комплексному лікуванні хворих хронічним абактеріальним простатитом, асоційованим з ЕД.


МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ


В дослідження було включено 30 чоловіків з абактеріальним ХП, асоційованим з ЕД, у віці від 23 до 61 років (середній вік – 32,6+1,2 роки). Тривалість ХП склала від 6 міс. до 9 років (в середньому 4,5+1,1 роки), ЕД – від 6 міс. до 7 років (в середньому 4,1+0,7 роки).

Усі пацієнти підписали інформаційну згоду на проведення діагностичних маніпуляцій та лікувальних процедур. Діагнози ХП та ЕД встановлені на підставі загальноприйнятих критеріїв.

В дослідження не включали хворих з некомпенсованими формами ендокринних, серцево-судинних, психічних захворювань, злоякісними пухлинами, ДГПЗ з показаннями до оперативно-інструментального лікування.

Хворі були рандомізовані на 2 групи по 15 чоловік у кожній. Пацієнтам групи порівняння проведено базисну терапію: а1 -адреноблокатори – протягом 1 міс, нестероїдні протизапальні засоби – 14 днів, пальцевий масаж простати та вакуумна фалостимуляція – по 10 сеансів. Протягом 10 днів застосовували антибактеріальні препарати, виходячи з можливостей їх ефективності при тазових болях у хворих хронічним абактеріальним простатитом [18].
Хворим основної групи додатково до вищевказаного лікування призначено ФК Адріус® внутрішньо по 1 капсулі 2 рази на день 30 днів.

Клініко-лабораторний та інструментальний моніторинг ефективності терапії здійснено перед лікуванням та на 30-й день дослідження за суб’єктивними та об’єктивними критеріями з використанням анкетування за системою оцінки симптомів при хронічному простатиті (СОСХП) (О.Б. Лоран, А.С. Сегал; 2001), опитування за шкалою «Чоловіча копулятивна функція – ЧКФ» (О.Б. Лоран, А.С. Сегал; 1998); мікроскопія секрету ПЗ, трансректальне УЗД (ТРУЗД), вакуумний фалотест (А.Р. Гуськов, 2003).

Концентрація пролактину, лютеінізуючого (ЛГ), фолікулостимулюючого (ФСГ) гормонів, естрадіолу, тестостерону, дигідроепіандростерону (ДГЕА-С), глобуліну, що зв’язує статеві стероїди (ГЗСС), прогестерону визначені в плазмі крові імуноферментним методом.

Отримані дані пройшли статистичну обробку.


РЕЗУЛЬТАТИ


У пацієнтів обох груп відмічено позитивну динаміку, проте за показниками зниження болю та дизурії (рис. 1),

Рис.1 – Динаміка альго-дизуричного синдрому в основній групі та групі порівняння до- і після лікування

а також покращення якості життя пацієнтів основної групи вона була більш значущою (рис. 2).

Так, середній бал за шкалою СОС-ХП після закінчення лікування в групі хворих, що приймали ФК Адріус®, був нижчий, ніж в групі порівняння, в 1,6; 1,5 та 1,4 рази відповідно (р<0,05; рис. 2).

Рис. 2 – Динаміка показника якості життя в дослідних групах за шкалою СОС-ХП (в балах).

Приріст середньої суми балів за шкалою ЧКФ на 30-й день дослідження в основній групі був у 2,1 рази вищий, ніж в групі порівняння (рис. 3).

Рис. 3 - Динаміка загального показника суми балів за шкалою ЧКФ в дослідних групах.

Динаміка об’єктивних критеріїв запального процесу в ПЗ також виявилася більш вираженою при використанні ФК Адріус® (див. таблицю 1).

 

Показник

Основна група (n=15)

Група порівняння (n=15)

 

до лікування

після лікування

до лікування

після лікування

> 10 лейкоцитів в полі зору в секреті ПЗ

10 (66,7)

2 (13,3)

9 (60,0)

3 (20,0)

Наявність запальної інфільтрації за даними УЗД

9 (63)

5 (33,3)

10 (66,7)

6 (43,3)

Виникнення ригідної фази ерекції, що зберігається протягом 2-3 хв вакуумфалостимуляції

 

2 (13,3)

 

11 (73,3)*

 

3 (16,7)

 

5 (33,3)

 

Примітка. В дужках зазначено відсоток; *p<0.05.

Таблиця 1. Лабораторно-інструментальні показники хворих абактеріальним ХП, асоційованим з ЕД, до та після лікування.


Після лікування ригідна фаза ерекції при проведенні вакуумного фалотесту виникала протягом 2-3 хв від початку застосування ФК Адріус® у 11 (73,3%) пацієнтів основної групи та лише у 5 (33%) хворих, де застосовувалася базисна терапія (див. таблицю 1).

Параметрування фаз ерекційної складової показало, що в групі пацієнтів, які отримували ФК Адріус®, час виникнення та тривалість тумесценції, час виникнення ригідності ерекції знизився на 51,3, 20,4 та 42,4% відповідно у порівнянні з показниками до лікування, досягнувши норми; тривалість ерекції та детумесценції зросла у 7,5 та у 2 рази відповідно у порівнянні з вихідними показниками, не досягнувши норми (табл. 2).

Показник

До лікування

Після лікування

Здоров’я

Час виникнення тумесценції, хв

15,4±0,7

7,5±0,4*

7,2±0,6

Тривалість тумесценції, хв

5,4+0,5

4,3+0,3*

3,8+0,4

Час виникнення ригідності ерекції, хв

15,1±0,8

8,7+0,4*

8,3+0,7

Тривалість ерекції, хв

8,4±1,1

63,3±6,8

92,6±10,3

Тривалість детумесценції, хв

43,6±2,8

84,7±7,4

98,5±7,4

Таблиця 2. Вплив ФК Адріус® на тривалість фаз еректильної складової у хворих ХП з ЕД


Під впливом ФК Адріус® бальна оцінка ураження клініко-функціонального стану нейрогуморальної складової знизилася в 2,2 рази, психологічної – в 2,5, ерекційної – в 2,6, еякуляторної – в 2,6 рази у порівнянні з показниками до лікування (табл. 3).

Складова

До лікування

Після лікування

Здоров’я

Нейрогуморальна

13,6±1,2

6,2±1,3*

4,3±0,4

Психічна

14,2±1,3

5,7±1,4*

2,9±0,5

Ерекційна

16,3±1,1

6,2±1,1*

3,6±0,4

Еякуляторна

16,5±1,2

6,4±1,2*

5,6±0,3


Таблиця 3. 
Вплив ФК Адріус® на складові копулятивного циклу у хворих ХП з ЕД (бали)


Еякуляція супроводжується природним скороченням ПЗ, що механічно випорожнює та санує систему її протоків. Таке припущення підтверджується чисельними публікаціями, що стосуються ефективності лікування ХП за допомогою частого сім’явиверження [8].

Після курсу прийому ФК Адріус® концентрація ФСГ в крові знизилася на 6,6%, пролактину – на 12,2%, естрадіолу – на 6,0%, ДГЕА – на 15,6%, ГЗСС – на 21,4%, прогестерону – на 22,3%, рівень тестостерону підвищився на 16,7% відносно показників до лікування (табл. 4), при цьому функціональна активність гіпофізарно-наднирниково-тестикулярної системи нормалізувалася у 9 (60%) хворих.

Показник

До лікування

Після лікування

Здоров’я

ФСГ, МЕ/мл

5,31±1,24

4,96±0,23*

4,73±0,25

ЛГ, МЕ/мл

5,26±0,76

5,21±0,37*

5,16±0,41

Пролактин, мМЕ/мл

209,13±29,53

183,52±16,24

164,47±13,54

Естрадіол, пмоль/л

73,56±4,19

69,39±3,42

62,83±3,46

Тестостерон, нмоль/л

11,29±1,42

13,17±1,17*

13,58±1,29

ДГЕА-С, нмоль/л

21,12±1,76

17,82±1,24

16,9±0,78

ГЗСС, нмоль/л

47,42±5,14

37,26±3,35*

34,72±4,86

Прогестерон, пмоль/л

1,48±0,12

1,21±0,08*

1,16±0,07

Таблиця 4. Склад пептидних та стероїдних гормонів крові у хворих ХП та ЕД


Відомо, що порушення кровообігу в ПЗ значно впливає на тривалість перебігу та результати лікування ХП [18, 19 ,20]. Затримання кровотоку призводить до підвищеної агрегації формених елементів крові та набряку тканин ПЗ, що посилює внутрішньоорганну мікроциркуляцію [19].

Значний позитивний ефект, отриманий в результаті лікування, обумовлений, цілком ймовірно, тим, що ФК Адріус®, маючи простатопротекторну дію, сприяє зменшенню набряку, лейкоцитарної інфільтрації та тромбозу венул залоз, має антигрегаційну активність, надає судинозвужувальну та імуномодулюючу дії.

Через 45 днів після лікування обстежені 14 учасників основної групи. Було проведено анкетування за СОС-ХП, ЧКФ, пальцеве ректальне дослідження, мікроскопічне дослідження секрету ПЗ та ТРУЗД. У 11 (75%) пацієнтів даної групи констатована стійка ремісія.

Отримані результати свідчать про те, що курсове застосування ФК Адріус® в комплексному лікуванні хворих абактеріальним ХП, асоційованим з ЕД, забезпечує високу тривалість безрецидивного періоду.


ОБГОВОРЕННЯ


Біологічно активні речовини ФК Адріус® мають антигіпоксичний та антиоксидантний ефект, позитивно впливають на процеси енергоутворення в клітині, зменшуючи продукцію вільних радикалів та оновлюючи активність ферментів антиоксидантного захисту.

Загальновідомо, що для хворих абактеріальним ХП характерні психовегетативні порушення з високим рівнем реактивної та персональної тривожності, помірними показниками депресивних розладів з часто супутніми сексуальними проблемами [14,15].

До цього ж, причиною розвитку ЕД у 80% пацієнтів є ендотеліальна дисфункція – стан, пов’язаний із зменшенням синтезу та виділенням оксиду азоту ендотелієм [16,17].

Вакуумна фалостимуляція, що здійснює механічний вплив на статевий член, сприяє виділенню в пенільних судинах оксиду азоту ендотелієм, а ФК Адріус® посилює вазодилатуючий еректогенний ефект.

 

ВИСНОВКИ


  1. Застосування ФК «Адріус®» у пацієнтів з хронічним простатитом, асоційованим з еректильною дисфункцією, прискорювало одужання пацієнтів, що підтверджувалося зменшенням кількості лейкоцитів у секреті ПЗ та зменшенням запальної інфільтрації тканин простати за даними УЗД.

    2. Адріус значно покращував еректильну функцію пацієнтів з ХП за всіма досліджуваними показниками.

    3. Таким чином, включення ФК «Адріус®» в схему комплексного лікування пацієнтів з абактеріальним ХП, асоційованим з ЕД, патогенетично обґрунтовано, підвищує його ефективність та забезпечує високу тривалість безрецидивного періоду.

 

Задати питання